Historien

Center for Konfliktforebyggelse arbejder hver dag konkret og målrettet med at være de bedste til at forebygge, at konflikter i det hele taget opstår, og hjælper virksomheder og organisationer med at løse de konflikter, der allerede er opstået. Center for Konfliktforebyggelse er en socialøkonomisk virksomhed oprindeligt stiftet af direktør Jon Valdemar Andersen, der har mere end 20 års hands-on erfaring med konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. Blandt andet har han arbejdet pædagogisk med kriminelle og hårdt belastede unge på institutioner i adskillige år.

 

Sådan startede det

Samtidig med sit studie på Statskundskab på Aarhus Universitet etablerede Jon Valdemar Andersen en virksomhed ud fra en mission om at arbejde med autoritet, regler og rammer på en ny måde. Jon Valdemar Andersen havde erkendt, at der var sket noget i samfundet, hvor de anti-autoritære mekanismer fyldte mere og mere hos folk, og at der derfor var et grundlæggende behov for at arbejde med og forstå autoritet på en fundamentalt anderledes måde. ”Du skal ikke bestemme over mig-mentaliteten kræver bestemte metoder, fordi man uden egentlig selv at være bevidst om det hurtigt kan optrappe en konflikt i stedet for at forebygge den.

På den baggrund rekrutterede Jon Valdemar Andersen en stor gruppe studerende fra universitetsmiljøet fra så forskellige studieretninger som psykologi, økonomi og antropologi. De studerende deltog i en løbende udviklings-, analyse- og evalueringsproces i forhold til, hvordan det kan lade sig gøre at arbejde med regler og rammer på en måde, der ikke skaber konflikter. Den grundlæggende erfaring blev, at konflikter aldrig kan undgås, men at det er afgørende at undgå de unødige af slagsen. For at dette mål kan nås, er det væsentligt, at der er en tydelig og rammesættende kommunikation, som tager udgangspunkt i en grundlæggende tillid til, at den anden kan lykkes.

 

Et bredt fagligt netværk

Firmaet blev hurtigt udvidet med flere og flere dygtige studerende, som hver især kunne bringe deres akademiske teori i spil i praksis. Samtidig blev den praktiske erfaring bragt i spil til at udvikle metoder, der i dag danner grundlag for mange af vores arbejdsmetoder. Vores konsulenter samt vores brede faglige netværk er særligt specialiserede i konfliktarbejde i frontlinjeorganisationer, hvor vi har mange års konkrete erfaringer og derfor forstår situationen ude i yderste led.

Netop denne kombination af specifikke akademiske uddannelser, praktisk konflikterfaring, metode og strategi er det, der skaber de unikke betingelser for, at Center for Konfliktforebyggelse kan yde toprådgivning i forhold til særlige problematikker og tilbyde praksisorienterede redskaber, der virker.

Det siger vores kunder