Her hjælper vi

Vi hjælper jer med konfliktforebyggelse og konfliktløsning uanset, hvilke konflikter I har problemer med. Nedenfor kan I finde eksempler på konflikter, vi oftest hjælper med. Vores brede erfaring med konfliktforebyggelse gør os i stand til at hjælpe jer med selv de mest ’unikke’ konflikter.

 

Ledere & organisation

 • Sygemeldte ledere, der skal tilbage på arbejdet.Ledere og organisation
 • Forandringer i organisationen, hvor fx sammenlægninger skal gennemføres på en måde, der ikke skaber unødige konflikter.
 • Ledere, der skal oversætte beskeder til medarbejderne, så det giver mening, og så intentioner samt verbal og nonverbal kommunikation er i overensstemmelse.

 

 

Børn & unge

 • Uvedkommende unge på skolers eller ungdomsuddannelsers område.Børn & Unge
 • Elever, der er udadreagerende (specialskoler og alm. skoler).
 • Ungdomsinstitutioner, hvor de unge ikke vil i seng, ikke vil i skole, ikke vil skrue ned for musikken osv.
 • Personale i daginstitutioner, hvor man har brug for at kommunikere med individualistiske og antiautoritære forældre, uden der opstår konflikter.

 

 

Ældre & hjemmeplejen

 • Kollegial kommunikation, hvor der er behov for at forstå og afkode sine kolleger og danne et fælles sprog.Ældre & Hjemmeplejen
 • Personale hos hjemmeplejen, der i højere grad skal have øje for borgerens behov og agere og kommunikere derefter.
 • At udstyre hjemmeplejepersonale med konkrete redskaber i, hvordan man agerer konfliktnedtrappende.

 

Det offentlige rum

 • Utryghed i det offentlige rum, hvor der er behov for at få ny indsigt i, hvordan man kan prioritere ressourcer på den mest effektive måde og opkvalificere medarbejdernes faglige arbejde.
 • Boligområder, hvor man mangler at forstå kulturen og finde reelle løsninger.

 

Og på mange andre områder…

 • Socialpsykiatriens problemer med udfordrende adfærd, vold, trusler og behov for simple løsninger i form af regler, kommunikation, procedurer, sprogbrug og samarbejde.Vi kan hjælpe jer med alle typer konflikter
 • Hvordan nonverbal kommunikation som fx tøj, kultur m.m. og antagelser om, at de andre tænker som os selv, kan betyde, at vi ikke kommer i dialog, og at samarbejdet bliver svært. Hjælp til at nå målsætningerne med ’de andre’.
 • Nonverbal kommunikation i mange forskellige kontekster.

 

Vi kan også hjælpe jer. Kontakt os for rådgivning om hvordan.

Det siger vores kunder