Vrede passagerer i busserne hos Midttrafik i Aarhus skaber problemer for byens buschauffører

  Vrede passagerer i busserne hos Midttrafik i Aarhus skaber problemer for byens buschauffører Chaufførerne i Aarhus oplever både chikane, verbal og endda fysisk vold  – også under kørslen. Vi ved desværre, atdenne tendens er stigende, men hvad er forklaringen på dette, og hvordan kan man som chauffør undgå at optrappe konflikterne? Det gav direktør…

Læs mere...

Konfliktforebyggelse for folkeskolens pedeller i Hedensted kommune

Konfliktforebyggelse for folkeskolens pedeller i Hedensted kommune Kort inden jul gennemførte vi en kursusrække i konfliktforebyggelse og konflikthåndtering med fokus på pedellernes arbejde og samarbejds- og kommunikationsflader med lærere, børn, forældre og brugere af skolens bygninger og tilbud Fokus har været på hvordan dagligdags konflikter kan forebygges ved at tage ansvar for at de ikke…

Læs mere...

Konfliktfaglig kursusrække for Vibohøj

Konfliktfaglig kursusrække for Vibohøj Vi har netop gennemført en kursusrække i konfliktforebyggelse og konfliktkonflikthåndtering i den pædagogiske praksis for Vibohøj i Viborg. Kursisterne lærte, hvordan man arbejder konfliktforebyggende, om hvilke procedurer, der fungerer bedst, og om hvordan de bruges i hverdagen til at optimere samarbejdet. Med afsæt i regelafklaringsmodellen, som er udviklet til netop pædagogiske…

Læs mere...

Konflikter i skolegården

På privatskolen Det Kongelige Vajsenhus opstår der til tider konflikter i skolegården og i frikvartererne – ligesom på alle andre skoler. Vajsenhuset ønskede at være på forkant med nye metoder og perspektiver på forebyggelse- og håndtering af konfliktsituationer. Derfor tog lærerne en dag sammen med Jon Valdemar Andersen,med fokus på bl.a. kontekstbestemt kommunikation, kropssprog og…

Læs mere...

Et års udviklingsforløb

I Kolding Kommune har medarbejdergruppen ved misbrugscentret Overmarksgården gennemgået et udviklingsforløb over det seneste år. De har blandt andet arbejdet med den verbale og den nonverbale kommunikation, samt forskellige måder at håndtere og forebygge konflikter i de praksissituationer der har været mest interessante at arbejde med i et konfliktfagligt forebyggelsesperspektiv.