Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af viden optimering
Sørg for, at jeres nye viden og kompetencer ikke løber ud i sandet

 

Vedligeholdelse af viden kan gøre den store forskel

Det er vores erfaring, at mange organisationers gode kursus-og undervisningsindsatser løber ud i sandet, fordi der ikke afsættes ressourcer til at vedligeholde ny viden og til at udbygge kompetencer.

Mange organisationer bruger rigtig mange midler på at uddanne deres medarbejdere. Men ofte ser vi, at meget af den viden, som medarbejderne tilegner sig, aldrig bliver implementeret i organisationerne, fordi den tillærte viden ikke er blevet ”oversat” til praksis i en konkret medarbejdergruppe. Det er en skam – og spild af ressourcer.

Center for Konfliktforebyggelse kan hjælpe jer med at få det maksimale udbytte af jeres kompetencer og viden. Det sker gennem grundige analyser, hvor vi undersøger, hvor jeres mest oplagte og lettest implementerbare forebyggelsespotentiale ligger gemt, og hvordan man i praksis kan aktivere det. I processen tager vi naturligvis højde for jeres behov samt økonomiske ramme.

 

Vores andre løsninger

Uddannelse

Certificeret uddannelse i konfliktforebyggelse, der primært er målrettet frontlinjepersonale i den offentlige sektor.

360° virksomhedsanalyse

En helhedsanalyse af virksomhed, ledere og medarbejdere med henblik på konfliktforebyggelse og ressourceoptimering.

Organisation

Rådgivning i forbindelse med organisations-forandringer med fokus på at minimere antallet.

Team

Praksisorienteret rådgivning og konkrete redskaber, der styrker den kollegiale kommunikation og teamsamarbejdet.

Leder

Strategiudvikling og rådgivning til ledere, der ønsker at stå i spidsen for at løse konflikter.