Uddannelse

Opnå en større viden om konfliktforebyggelse med vores certificerede uddannelse

 

Uddannelse målrettet jeres konkrete behov

Det er muligt at skræddersy en uddannelse, der er målrettet de udfordringer, der er til stede på jeres arbejdsplads. Vi tilbyder uddannelsesforløb inden for vores kernekompetencer konfliktforebyggelse, konfliktløsning, konflikthåndtering og konfliktmægling. Med uddannelsen får I indsigt i en vifte af viden, der samlet set vil gøre jer i stand til at adressere konflikter på en hensigtsmæssig og professionel måde.

Kontakt os for mere information om, hvordan vi kan tilrettelægge en uddannelse, der passer netop jer.

Certificeret grunduddannelse i konfliktforebyggelse

Grunduddannelsen i Konfliktforebyggelse er målrettet frontlinjepersonale i den offentlige sektor, socialpsykiatrien samt inden for det sociale område, herunder voksen-, handicap- og børne- og ungeområdet. Undervejs får du mulighed for at arbejde målrettet med nogle af de udfordringer du, dit team eller din arbejdsplads har, og du får rig mulighed for at arbejde i dybden med svære problematikker.

 

Hvad får jeg?

Med uddannelsen får du indsigt i en vifte af viden, der samlet set vil gøre dig i stand til at forebygge, håndtere og løse konflikter på en hensigtsmæssig og professionel måde. I forlængelse af grunduddannelsen har du desuden mulighed for at opnå Center for Konfliktforebyggelses certificering til konfliktcoach. Det er en overbygning på 3 kursusdage, hvor du bliver uddannet i at facilitere uddannelsens metoder i en komprimeret form, der er tilrettelagt efter de specifikke udfordringer på din arbejdsplads.

 

Undervisningsform
 • Forberedelse/hjemmearbejde
 • Oplæg
 • Gruppearbejde
 • Plenumanalyse

 

Opbygning
 • 6 heldagsmoduler/12 mdr.
 • 6 halvdagsmoduler/12 mdr.
 • Projektaflevering

 

Undervisere

Alle undervisere er specialister med bred teoretisk og praktisk erfaring.

 

Hvor og hvornår

certificeret uddannelse konfliktforebyggelse konfliktløsning

Vi aftaler tidspunkt og sted med den enkelte organisation eller virksomhed. For at optimere udbytte og videndeling kan vi lave enten organisationsspecifikke forløb eller arrangere forløb for deltagere fra samme sektor.

 

Pris

Kr. 28.000 ekskl. moms pr. deltager. Der er et maksimalt deltagerantal på 12 på hvert forløb efter først til mølle-princippet.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt os her. Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Uddannelse af coaches

For at den tillærte viden bliver forankret og dermed kan blive et reelt aktiv for organisationen, er det vigtigt, at de nye kompetencer bliver vedligeholdt og båret videre til organisationen og de enkelte afdelinger. Vi tilbyder derfor en særlig uddannelse af coaches, der kan fungere som en form for vidensbærere. Konflikter, konfliktpotentiale og kommunikationsflader er dynamiske størrelser, der kræver en systematisk metode samt redskaber, der let kan implementeres i praksis. Det kan f.eks. være:

 • Hvad er vigtigt i forhold til forberedelse?
 • Hvordan analyserer vi konfliktsituationer, så vi kan lære af dem?
 • Hvordan følger vi op på konfliktsituationer?
 • Hvordan sørger vi for en løbende videndeling, så vi fastholder fokus på, at konflikter kan forebygges?

Kerneopgaven for den enkelte coach er at vedligeholde et fælles sprog og en fælles tænkning. Der vil altid være tale om et individuelt tilrettelagt forløb for den enkelte organisation alt efter behov.

Vores andre løsninger

Organisation

Rådgivning i forbindelse med organisations-forandringer med fokus på at minimere antallet.

360° virksomhedsanalyse

En helhedsanalyse af virksomhed, ledere og medarbejdere med henblik på konfliktforebyggelse og ressourceoptimering.

Vedligeholdelse

En vedligeholdelsesstrategi med fokus på kompetenceoptimering og fastholdelse af medarbejdere og lederes nye viden.

Team

Praksisorienteret rådgivning og konkrete redskaber, der styrker den kollegiale kommunikation og teamsamarbejdet.

Leder

Strategiudvikling og rådgivning til ledere, der ønsker at stå i spidsen for at løse konflikter.