Team

Team teambuilding konflikter medarbejdergrupper personale
Løft arbejdsglæden og det faglige niveau til nye højder

 

Team og samarbejde bør gå hånd i hånd

Fylder interne og eksterne konflikter for meget i jeres team og på arbejdspladsen? Får I ikke behandlet og afklaret praktiske uoverensstemmelser, og har I ikke tid til at lære at samarbejde som et team?

Center for Konfliktforebyggelse rådgiver og træner teams, samtidig med at vi kommer med forslag til løsninger på nogle af de mange udfordringer og forhold, der ofte fylder på en arbejdsplads. Teamsamarbejde er en disciplin, man kan øve sig i, og som kræver redskaber. Dem leverer vi – i en form, som er let at implementere i dagligdagen. Vores hjælp er praksisorienteret og bevæger sig i krydsfeltet mellem værdier, strategi, taktik og implementering.

Når først konflikterne eller de daglige udfordringer er blevet for meget, kan det være svært for selv de dygtigste medarbejdere at bevare arbejdsglæden. Foruden de personlige frustrationer resulterer det ofte i et tab for organisationen, da et konfliktfyldt arbejdsklima uundgåeligt fører til en lavere motivation og underlevering samt risiko for sygemeldinger eller opsigelser. Det er altid en god investering at arbejde med teamsamarbejde.

Team konfliktløsning

 

 ”Det er først, når teamets medlemmer begynder at fokusere på deres egen rolle og det, de selv kan bidrage med, at man bliver et team.”

Jon Valdemar Andersen
Direktør, CFK

 

  • Kontakt os for rådgivning om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Vores andre løsninger

Uddannelse

Certificeret uddannelse i konfliktforebyggelse, der primært er målrettet frontlinjepersonale i den offentlige sektor.

360° virksomhedsanalyse

En helhedsanalyse af virksomhed, ledere og medarbejdere med henblik på konfliktforebyggelse og ressourceoptimering.

Vedligeholdelse

En vedligeholdelsesstrategi med fokus på kompetenceoptimering og fastholdelse af medarbejdere og lederes nye viden.

Organisation

Rådgivning i forbindelse med organisations-forandringer med fokus på at minimere antallet.

Leder

Strategiudvikling og rådgivning til ledere, der ønsker at stå i spidsen for at løse konflikter.