Leder

CFK Comeback
Få professionel sparring eller uvildig rådgivning om en konkret sag

 

Professionel sparring til dig som leder

Har du som leder behov for sparring og rådgivning i forbindelse med omstruktureringer, omplaceringer eller nye målsætninger? Eller har du brug for en uvildig vurdering af en medarbejder, der ikke trives?

Som leder kan det have stor værdi at have en ekstern rådgiver, der har det ledelsesmæssige perspektiv, forstår din virkelighed og kan rådgive/sparre med dig om strategi, ledelse, medarbejderhåndtering, implementering, organisering osv.

Center for Konfliktforebyggelse giver dig kontante tilbagemeldinger og råd, du kan bruge til noget og implementere med det samme. Vi går ofte helt lavpraktisk til værks, og vores sparring er konstruktiv, professionel og naturligvis 100 % fortrolig.

 

Vores specialeområder

  • At etablere et beslutningsgrundlag vedr. prioritering af indsatsområder og valg af metoder
  • At coache og tage en supervisionsrolle for enkeltpersoner og teams
  • At sikre strategisk/taktisk lederrådgivning inden for HR, sikkerheds- og konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning
  • At afdække og analysere de egentlige problemer
  • At lave konceptualiseringsopgaver med fokus på konfliktforebyggelse og effektiv implementering af strategi og målsætning
  • At tilføje det strategiske niveau en afgørende ”hands on”-faktor
  • At oversætte det strategiske niveau til meningsfuld og legitim kommunikation set fra modtagerens perspektiv

 

CFK_Case_ikon

Et uvildigt blik på sagen

En leder i en kommune har tre specialkonsulenter under sig, som står for at lede kommunens uddannelsesaktiviteter. De tre konsulenter kan ikke samarbejde, og lederen har en fornemmelse af, at den ene slet ikke er den rette til opgaven. Lederen kan eller vil imidlertid ikke fyre vedkommende, og han er heller ikke sikker på, hvori problematikken ligger. Han har brug for friske øjne udefra; en,  som kender problemstillingen og reglerne i organisationen, men som ikke er en del af kulturen.

Lederen henvender sig til Center for Konfliktforebyggelse og får en uvildig vurdering af den medarbejder, der ikke trives: Hvad er det, der skal til, for at medarbejderen kan lykkes? Er der noget i rammerne, der skal ændres? Er det opgavens type, der ikke passer til medarbejderen, eller har vedkommende brug for nye kompetencer?

 

Kontakt os – sammen finder vi konstruktive løsninger, der tilgodeser alle parter bedst muligt.

Vores andre løsninger

Uddannelse

Certificeret uddannelse i konfliktforebyggelse, der primært er målrettet frontlinjepersonale i den offentlige sektor.

360° virksomhedsanalyse

En helhedsanalyse af virksomhed, ledere og medarbejdere med henblik på konfliktforebyggelse og ressourceoptimering.

Vedligeholdelse

En vedligeholdelsesstrategi med fokus på kompetenceoptimering og fastholdelse af medarbejdere og lederes nye viden.

https://forebygkonflikt.dk/loesninger/team/
Team

Praksisorienteret rådgivning og konkrete redskaber, der styrker den kollegiale kommunikation og teamsamarbejdet.

Organisation

Rådgivning i forbindelse med organisations-forandringer med fokus på at minimere antallet.