360° virksomhedsanalyse

Med et CFK 360°- forløb kommer vi hele vejen rundt i jeres virksomhed, da alle vores CFK-løsninger er samlet i dette forløb. Vi ser på jer udefra og indefra og arbejder med både ledelse og medarbejdere. På den måde kan vi rådgive jer bedst muligt, fordi vi får en maksimal viden om virksomhedens enkelte komponenter.

Denne viden gør os i stand til at yde rådgivning og foreslå løsninger på nye udfordringer, der er forankret i al den viden, som et 360°- forløb giver. Det betyder, at vi står på skuldrene af de tidligere processer, hvorved vi kan skabe udvikling hos jer med afsæt i eksakte behov og grundige analyser.

Virksomhedsanalyse

Som ovenstående model viser, består et forløb af fire faser: Først besøger vi jer én eller flere gange, hvor vi afholder samtaler med nøglemedarbejdere og observerer rammerne. Dernæst afleverer vi en rapport med strategi og handlingsanvisning. På baggrund heraf igangsætter vi kurser og rådgivningssessioner. Slutteligt planlægger vi, hvordan vi vedligeholder de tillærte kompetencer.

 

konfliktforebyggelse konflikthåndtering konfliktløsning

Vores andre løsninger

Uddannelse

Certificeret uddannelse i konfliktforebyggelse, der primært er målrettet frontlinjepersonale i den offentlige sektor.

Organisation

Rådgivning i forbindelse med organisations-forandringer med fokus på at minimere antallet.

Vedligeholdelse

En vedligeholdelsesstrategi med fokus på kompetenceoptimering og fastholdelse af medarbejdere og lederes nye viden.

Team

Praksisorienteret rådgivning og konkrete redskaber, der styrker den kollegiale kommunikation og teamsamarbejdet.

Leder

Strategiudvikling og rådgivning til ledere, der ønsker at stå i spidsen for at løse konflikter.