Kursus i Territorialmodellen og konflikternes anatomi

Kursus kommunikation konfliktforebyggelse

Vælg et samlet kursusforløb, eller sammensæt kursets enkelte dele efter jeres specifikke behov

Kursus i Territorialmodellen og konflikternes anatomi

Målgruppe og formål:

Kurset giver viden om konfliktforståelse og konflikthåndtering målrettet frontlinjepersonale og andre medarbejdere med borgernært arbejde i offentlige institutioner. Formålet er at gøre medarbejderne bedre rustet til at identificere og forstå konfliktmønstre for at styrke deres evne til at håndtere konfliktsituationer proaktivt og forebyggende. Gennem indsigt i konflikters anatomi og bagvedliggende sociale årsager bliver medarbejderne mentalt parate til at imødegå og håndtere potentielle konfrontationer – det frigør energi, tid og overskud til at overskue de sociale udfordringer på en måde, så eventuelle konflikter bliver så konstruktive og lærerige som muligt.

Kurset har fokus på at kortlægge “konfliktbilledet” samt at identificere “basisproblematikkerne” i organisationen. Derudover vil vi planlægge den forebyggende intervention ved hjælp af konstruktiv konflikthåndtering, med udgangspunkt i en “territoriel” forståelse af konfliktbilledet, hvor særlige symbolske og ressourcezoner har stor betydning for at forstå konfliktdynamikken, og samtidigt give den bedste forudsætning for at kunne forebygge, håndtere og løse trivsels-, trygheds- og adfærdsproblematikker på fællesområder.

 

Faglighed og erfaring:

Kurset er baseret på Center for Konfliktløsning mangeårige erfaringer med at rådgive frontlinje-organisationer om sociale problemstillinger og konstruktiv konfliktløsning. Vi ved på baggrund af vores mange konkrete erfaringer, hvor vigtigt det er at få dannet et godt overblik, så årsagerne til konfliktsituationerne træder klart frem i stedet for at fremstå som et diffust og uhåndterligt virvar. Når man indser sammenhængende i konfliktmønstrene, viser det sig nemlig ofte, at tilsyneladende forskellige og tilfældige konfliktsituationer kan dækker over de samme grundtemaer. Og forstår man konflikternes egentlige årsag, så kan man også langt mere effektivt løse de grundlæggende konflikttemaer og håndtere de sociale udfordringer proaktiv og forebyggende.

 

Beskrivelse:

Kursets udgangspunkt er erkendelsen af, at mødet mellem mennesker altid rummer risikoen for konflikt, men at man kan lære effektive metoder til at håndtere konfliktsituationer konstruktivt.  For medarbejdere med borgernært arbejde, som kan involvere mødet med mennesker i særligt udfordrende situationer, er risikoen for konflikt imidlertid også et specifikt fagligt arbejdsvilkår. Konflikter i det borgernære arbejde kan synes at opstå pludseligt, men tilsyneladende forskellige og tilfældigt opståede konflikter kan dækker over de samme grundudfordringer og persontyper. Det gælder derfor om at forstå konfliktmønstret for at kunne komme de sociale udfordringer i forkøbet og udvikle tryghedsskabende strategier og tilgange til at deeskalere konfrontationerne. 

For at imødekomme deltagernes særlige faglige behov kombinerer kurset praksisorienteret konfliktteori med analyse og diskussion af relevante, arbejdsfaglige konfliktmønstre og identifikation af risikoscenarier. Gennem arbejde med kursisternes egne arbejdsfaglige konflikterfaringer og konkrete problemstillinger er kurset tænkt som et trygt forum til træning, drøftelse og udvikling af relevant konfliktfaglig viden for medarbejdere med borgernært arbejde.

Tryghed i miljøer med særlig risiko for konflikt handler om at få skabt et klart overblik over konfliktmønstrene for derefter at etablere rutiner til at håndtere konfliktsituationerne konstruktivt.  Konfliktfaglig forståelse og træning i konfliktfaglige kompetencer styrker evnen til at imødegå potentielle konflikter hensigtsmæssigt. Konflikter kan måske aldrig helt undgås, men med stærke konfliktfaglige kompetencer kan man lære at identificere risikosituationer, før de opstår, og arbejde bevidst på at nedtrappe konfrontationer og fremme muligheden for positiv dialog.

Mental parathed til at forudse, imødegå og håndtere konflikter skaber tryghed for medarbejderen  det giver ekstra overskud til at kunne være konstruktivt tilstede i mødet med borgeren.

 

Udbytte ved kurset:

Kurset introducerer relevant konfliktteori og velafprøvede metoder til konstruktiv håndtering af konfliktsituationer. Udover praksisorienteret grundviden om konflikters anatomi vil kurset kunne give:

  • Analytisk tilgang til at genkende og forstå konflikttemaer og konfliktmønstre
  • Overblik over relevante konfliktmønstre
  • Identifikation af typiske risikoscenarier og konfliktsituationer
  • Praktiske færdigheder i konflikthåndtering
  • Hjælp til udvikling af konfliktløsningsstrategier og mental parathed

 

Form:

Kursus/workshop: 2/8 timer

 

Vi sammensætter en palet af faglige og metodiske perspektiver og redskaber, lige som vi inddrager relevante eksperter eller emneområder, der er tilpasset jeres konkrete situation. Med andre ord: Center for Konfliktforebyggelse kan levere lige præcis den løsning og det snit, som er aktuelt for netop jer.

Kontakt os for flere informationer om, hvilket forløb vi skal sammensætte til netop jer.

 

Læs om vores øvrige kurser: