Konfliktløsning

Konfliktløsning

Center for Konfliktforebyggelse tilbyder konfliktløsning af såvel enkeltstående som kontinuerligt opstående konflikter

 

Konkret konfliktløsning med brugbare redskaber

Har I brug for hjælp til at løse en konflikt? Center for Konfliktforebyggelse tilbyder konkret konfliktløsning, hvad enten der er tale om enkeltstående eller kontinuerligt opstående konflikter. Gennem kurser, undervisning, foredrag osv. sætter vi konfliktløsning på dagsordenen, da vores erfaring er, at åbenhed og dialog omkring konflikter hjælper et langt stykke ad vejen. Medarbejdere og ledelse går fra vores kurser i konfliktløsning med brugbare redskaber til at løse små og store konflikter i hverdagen.

Center for Konfliktforebyggelse går naturligvis også aktivt ind og tilbyder konkrete løsninger på konflikter, hvor vi gennem grundige analyser af virksomhed, medarbejdere, klienter/borgere osv. fx mægler mellem parterne og giver konkrete redskaber og rådgivning om konfliktløsning her og nu.

Skræddersyede løsninger

 

Vores øvrige kompetencer

 

Praksisnære kurser

Center for Konfliktforebyggelse tilbyder praksisnære kurser i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, konfliktløsning og konfliktmægling. Kurserne er skræddersyet til den enkelte arbejdsplads og profession. Vores fokus er altid, at det er bedre at forebygge, at en konflikt opstår i stedet for at skulle håndtere en konflikt, der kunne være undgået.

Det er meget væsentligt, at undervisning i konflikthåndtering er tilpasset virkeligheden. Hvordan kan man rent fysisk agere, hvordan bør man helt konkret forholde sig? Det, der læres, skal være simpelt og let implementerbart i en stresset situation, og vores undervisning er derfor realistisk og praksisorienteret.

Vi er specialister i praksisnær, redskabsbaseret og inspirerende undervisning af frontlinjepersonale. Resultatet er øget tryghed, færre konflikter, større faglig stolthed, ny arbejdsglæde og færre sygedage.

 

Målrettede kurser

 

Skræddersyede foredrag og temadage

Center for Konfliktforebyggelse tilbyder skræddersyede foredrag og temadage inden for vores kompetenceområder konfliktforebyggelse, konfliktløsning, konfliktmægling og konflikthåndtering. Nedenfor kan du se en række af vores mest populære foredrag og temadage.

Formaterne kan også skræddersys, så indhold og cases er målrettet de udfordringer omkring konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, der fylder hos jer, og som er aktuelt og væsentligt at arbejde med i netop jeres organisation.

 

Vi tilbyder bl.a. foredrag og temadage omkring:

  • Din usynlige kommunikation – nonverbal kommunikation i praksis: Bliv klog på, hvordan du lykkes med at få dit budskab igennem, uden at du kommer i konflikt. Og hvordan du med fokus på og bevidsthed om dit kropssprog kan kommunikere mere tydeligt end med ord.
  • Når kultur er på spil – forskellighedens udfordringer: Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering i frontlinjemedarbejderens konkrete møde ansigt til ansigt med grænsesøgende, truende eller udfordrende borgere.
  • Konfliktforebyggelse i praksis: Om hvordan institutioner og organisationer kan arbejde fokuseret og konkret med konfliktforebyggelse. I foredraget præsenteres meget praksisorienterede metoder samt nogle centrale redskaber, som ledelse og medarbejdere kan anvende til at identificere og forebygge konflikter, inden de opstår. Både i forhold til det interne samarbejde samt i forhold til de borgere/brugere/mennesker, der kan opstå konfliktsituationer med.