Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Center for Konfliktforebyggelse er eksperter i konflikthåndtering, og vi står klar med rådgivning og konkrete løsninger

 

Målrettet konflikthåndtering, der virker

Står I med en konflikt, I har svært ved at håndtere? Center for Konfliktforebyggelse er eksperter i konflikthåndtering, og vi står klar med rådgivning og konkrete løsninger til konflikter af enhver art. For konflikter kan opstå alle steder, hvor der er mennesker med forskellige holdninger og personligheder, og det vil der stort set altid være på en arbejdsplads. Der kan både være tale om konflikter, der opstår kontinuerligt – fx i forhold til borgere eller brugere – eller om enkeltstående konflikter.

Konflikthåndtering er mange ting, og derfor målretter vi hos Center for Konfliktforebyggelse altid vores kurser, uddannelsesforløb, temadage osv. til jeres konkrete behov. På den måde sikrer vi, at jeres udbytte af forløbet om konflikthåndtering kan implementeres på netop jeres arbejdsplads og i jeres hverdag.

Vi målretter vores forløb til jeres behov

 

 

Vores øvrige kompetencer

 

Praksisnære kurser

Center for Konfliktforebyggelse tilbyder praksisnære kurser i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, konfliktløsning og konfliktmægling. Kurserne er skræddersyet til den enkelte arbejdsplads og profession. Vores fokus er altid, at det er bedre at forebygge, at en konflikt opstår i stedet for at skulle håndtere en konflikt, der kunne være undgået.

Det er meget væsentligt, at undervisning i konflikthåndtering er tilpasset virkeligheden. Hvordan kan man rent fysisk agere, hvordan bør man helt konkret forholde sig? Det, der læres, skal være simpelt og let implementerbart i en stresset situation, og vores undervisning er derfor realistisk og praksisorienteret.

Vi er specialister i praksisnær, redskabsbaseret og inspirerende undervisning af frontlinjepersonale. Resultatet er øget tryghed, færre konflikter, større faglig stolthed, ny arbejdsglæde og færre sygedage.

 

Målrettede kurser

 

Skræddersyede foredrag og temadage

Center for Konfliktforebyggelse tilbyder skræddersyede foredrag og temadage inden for vores kompetenceområder konfliktforebyggelse, konfliktløsning, konfliktmægling og konflikthåndtering. Nedenfor kan du se en række af vores mest populære foredrag og temadage.

Formaterne kan også skræddersys, så indhold og cases er målrettet de udfordringer omkring konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, der fylder hos jer, og som er aktuelt og væsentligt at arbejde med i netop jeres organisation.

 

Vi tilbyder bl.a. foredrag og temadage omkring:

  • Din usynlige kommunikation – nonverbal kommunikation i praksis: Bliv klog på, hvordan du lykkes med at få dit budskab igennem, uden at du kommer i konflikt. Og hvordan du med fokus på og bevidsthed om dit kropssprog kan kommunikere mere tydeligt end med ord.
  • Når kultur er på spil – forskellighedens udfordringer: Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering i frontlinjemedarbejderens konkrete møde ansigt til ansigt med grænsesøgende, truende eller udfordrende borgere.
  • Konfliktforebyggelse i praksis: Om hvordan institutioner og organisationer kan arbejde fokuseret og konkret med konfliktforebyggelse. I foredraget præsenteres meget praksisorienterede metoder samt nogle centrale redskaber, som ledelse og medarbejdere kan anvende til at identificere og forebygge konflikter, inden de opstår. Både i forhold til det interne samarbejde samt i forhold til de borgere/brugere/mennesker, der kan opstå konfliktsituationer med.