Konfliktforebyggelse

Konfliktforebyggelse

 Vi er eksperter i konfliktforebyggelse og tilbyder skræddersyede løsninger i det format, der passer netop jer

 

Konfliktforebyggelse er vores ekspertise

Det kræver handling, hvis man skal løse og forebygge konflikter. Center for Konfliktforebyggelse tilbyder kurser, uddannelse og efteruddannelse, der ruster medarbejdere, virksomhed og ledelse til at forebygge både små og store konflikter. Og det er vigtigt, at alle parter samarbejder, for konfliktforebyggelse er en opgave, der kun kan løses i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Udover kurser og uddannelse er det en god idé at deltage i undervisning, der indeholder praktiske øvelser og træning i at forebygge konflikter. Det kan være helt små ændringer i adfærd, sprog og ordvalg, der kan gøre den store forskel. Derfor afholder Center for Konfliktforebyggelse også temadage, supervisions– og rådgivningstimer med fokus på konfliktforebyggelse. Her får I konkrete redskaber og lærer at kommunikere på en måde, der både er rammesættende, anerkendende og konfliktforebyggende.

Vores øvrige kompetencer

 

Praksisnære kurser

Center for Konfliktforebyggelse tilbyder praksisnære kurser i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, konfliktløsning og konfliktmægling. Kurserne er skræddersyet til den enkelte arbejdsplads og profession. Vores fokus er altid, at det er bedre at forebygge, at en konflikt opstår i stedet for at skulle håndtere en konflikt, der kunne være undgået.

Det er meget væsentligt, at undervisning i konflikthåndtering er tilpasset virkeligheden. Hvordan kan man rent fysisk agere, hvordan bør man helt konkret forholde sig? Det, der læres, skal være simpelt og let implementerbart i en stresset situation, og vores undervisning er derfor realistisk og praksisorienteret.

Vi er specialister i praksisnær, redskabsbaseret og inspirerende undervisning af frontlinjepersonale. Resultatet er øget tryghed, færre konflikter, større faglig stolthed, ny arbejdsglæde og færre sygedage.

 

Målrettede kurser

 

Skræddersyede foredrag og temadage

Center for Konfliktforebyggelse tilbyder skræddersyede foredrag og temadage inden for vores kompetenceområder konfliktforebyggelse, konfliktløsning, konfliktmægling og konflikthåndtering. Nedenfor kan du se en række af vores mest populære foredrag og temadage.

Formaterne kan også skræddersys, så indhold og cases er målrettet de udfordringer omkring konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, der fylder hos jer, og som er aktuelt og væsentligt at arbejde med i netop jeres organisation.

 

Vi tilbyder bl.a. foredrag og temadage omkring:

  • Din usynlige kommunikation – nonverbal kommunikation i praksis: Bliv klog på, hvordan du lykkes med at få dit budskab igennem, uden at du kommer i konflikt. Og hvordan du med fokus på og bevidsthed om dit kropssprog kan kommunikere mere tydeligt end med ord.
  • Når kultur er på spil – forskellighedens udfordringer: Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering i frontlinjemedarbejderens konkrete møde ansigt til ansigt med grænsesøgende, truende eller udfordrende borgere.
  • Konfliktforebyggelse i praksis: Om hvordan institutioner og organisationer kan arbejde fokuseret og konkret med konfliktforebyggelse. I foredraget præsenteres meget praksisorienterede metoder samt nogle centrale redskaber, som ledelse og medarbejdere kan anvende til at identificere og forebygge konflikter, inden de opstår. Både i forhold til det interne samarbejde samt i forhold til de borgere/brugere/mennesker, der kan opstå konfliktsituationer med.