Konfliktforebyggelse i frontlinjen

Målgruppe: medarbejdere, ledere og medlemmer af sikkerhedsorganisationen i frontlinjeorganisationer hvor der er  fokus på at undgå de unødige konflikter og håndtere de konflikter der ikke kan eller skal undgås på en evidensbaseret, pædagogisk konstruktiv og sikker måde

 

Det kræver konkret viden og konkrete konfliktfaglige redskaber

God konfliktfaglighed giver større selvindsigt, færre konflikter, større forudsigelighed og en “følelse af kontrol”, samt mere tid og overskud til kerneopgaven.

 

INDHOLD

Du får viden om konkrete redskaber til at forebygge nogle af de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der opstår i dit arbejde.

Redskaberne og metoderne tager afsæt i både teoretisk og praktisk evidens og er designet præcist til arbejdet i frontlinjen

Der tages udgangspunkt i viden om, hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og efter en konfliktsituation. Vi går også på opdagelse i deltagernes egne oplevelser, og undersøger hvad der er virksomt, hensigtsmæssigt og konfliktfagligt fornuftigt i de konkrete cases og situationer, som vi tager under behandling.

Du får viden om de usynlige kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker borgerens og din egen adfærd, samt om hvordan redskaber og metoder kan målrettes til den konkrete kontekst og de borgere / situationer, der giver anledning til udfordringerne.

Du bliver præsenteret for hvordan du formidler regler og rammer til henholdsvist antiautoritære og hierakisk orienterede borgere så de kan modtage dit budskab og bliver motiverede til at følge dig. Du får viden om hvordan du og din organisation kan organisere kan sikre at de regler og rammer i benytter jer af er fornuftige og virksomme i forhold til det der er formålet samt hvordan i ved at bruge en simpel model kan få sorteret og organiseret regler og rammer så det kun er de vigtigste der tages konflikter på for på den måde ikke i praksis at komme til at have en negativt betonet feedbackstruktur i forhold til borgeren

Endeligt får du viden om hvordan du og sdine kolleger i praksis kan etablere en konfliktforebyggende og pædagogisk opbyggelig feedbackstryuktur via strukturel forebyggelse samt adfærd og handlinger der er designet til at påvirke borgeren og jer selv i en konstruktiv og samarbehjdsorienteret retning

Kursusformen vil veksle mellem oplæg, dialog og sparring. Vi finder sammen løsninger og muligheder i forhold til jeres konkrete udfordringer i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation, adfærd, og praktisk handling.

 

Brug din nye viden på hjemmefronten

I praksis kan det være svært at få tid til og fokus på at arbejde mere struktureret med konfliktforebyggelse og håndtering. Derfor er det vigtigt, at perspektiver, redskaber, metoder kan overføres direkte i forhold til det praktiske liv. Det er vigtigt, fordi det gør det lettere at “eksperimentere” med metoder og redskaber der, hvor vi bruger mest af vores tid og har flest små som store konflikter at øve os på.

 

Direktør og konsulent i Center for Konfliktforebyggelse, Jon Valdemar Andersen:

Uddannet Historiker, Scient. Pol og MBA samt konfliktmægler, coach og sikkerhedskonsulent.  Jon har tidligere igennem en årrække arbejdet inden for sikkerhedsbranchen med fokus på sikkerhed, tryghed og mental parathed i frontlinjeorganisationer. Jon har sideløbende arbejdet med pædagogisk skærmning og relationsarbejde på børne- og ungeområdet, herunder på socialpædagogiske institutioner inden for specialområdet. Jon har også stor erfaring med at arbejde med adfærds- og kulturforandring på ungdomsuddannelsesområdet i krydsfeltet mellem sikkerhed, tryghed og trivsel.

Som konsulent er det Jons speciale at omsætte, oversætte og tilpasse konfliktfaglige /pædagogiske strategier, procedurer og redskaber til den konkrete virkelighed med fokus på hvordan de unødvendige konflikter bliver færre, og de nødvendige eller uundgåelige konflikter bliver konstruktive og transformerende.

Jon har de seneste 16 år arbejdet med forebyggelse og håndtering af borgerrettede konflikter, samt konfliktmægling og coaching for personale og ledere i borgerrettede kommunale og statslige frontlinjeorganisationer.

 

 

STED: Ryesgade 29, 5 sal th. 8000 Arrhus C
PRIS: kr. 2400,00 excl. moms

Der er fuld forplejning inkluderet i prisen

 

Ved tilmelding af 2 – 5 deltagere ydes 10% rabat

Ved tilmelding af mere end 6 – 10 deltagere ydes 15% rabat

Ved tilmelding af mere end 10 deltagere ydes 20% rabat