Hvorfor vælge konfliktfaglig coaching /sparring –  Individuelt/team

Alle har fra tid til anden udfordringer det arbejdsmæssige eller det private liv. Det vigtige er at vi lærer noget af de konflikter vi oplever, at vi både bliver bedre til at undgå de unødvendige konflikter og endnu bedre til at håndtere og løse de konflikter og udfordringer vi ikke kan eller skal undgå.

Vi oplever også ofte behovet for at kunne få 360 graders sparring i et fortroligt rum hvor der er plads til at belyse svagheder, udviklingspotentialer og drøfte håndterings- og konfliktløsningsstrategier.

Vi er eksperter i at skabe et rum for løsninger baseret på valideret konfliktfaglig viden og et meget omfattende erfaringsgrundlag – vi plejer at sige, at Coaching er den eneste personlige ”udviklingsting” der er fast på budgettet, men at muligheden for reel kvalificeret konfliktfaglig sparring og rådgivning bør være en del af pakken for at du får resultater – hurtigt.

 

Skal dine/jeres konflikter være katalysator for positiv udvikling?

Konflikter kan være konstruktive, produktive og tranformerende. Det gælder både i forhold til dit private liv samt i forhold til dine kolleger, medarbejdere eller din organisation.

Hvorvidt de konflikter du har ansvaret for, eller er involveret i, kommer til at bidrage positivt og konstruktivt og bliver ”steppingstones” der understøtter dine ønsker og målsætninger står og falder ofte med hvorvidt du i praksis kommer i mål med:

  1. En gennemtænkt og konfliktfagligt valideret strategi, hvad vil du og hvorfor
  2. At din verbale og nonverbale kommunikation understøtter din strategi/intention
  3. At din adfærd i praksis af andre kan afkodes jf. din strategi/intention
  4. At du får nye redskaber og metoder
  5. At du har adgang til fortrolig sparring
  6. At du får friske øjne på dine udfordringer

 

Friske øjne på dig og dine tilbagevendende udfordringer

Når du oplever konkrete konflikter som gør at du er åben for at søge ekstern bistand og derfor lige nu er i gang med at finde ud af om det er os der kan hjælpe dig, så er der ofte tale om konflikter der har været under opsejling gennem længere tid eller konflikter der kontinuerligt opstår omkring dig eller i forbindelse med dit arbejde som leder

Der er altså en kontekst og en historik. Dette i kombination med dine egne erfaringer og den lokale arbejds- eller ledelseskultur kan gøre det svært at se med friske øjne på konflikter og udfordringer med andre mennesker i øvrigt.

Ved at få friske kompetente øjne på udefra kan du sikre at der lyses på dine blinde vinkler, at du får nye redskaber til at forebygge, håndtere og løse de besværlige konflikter

Du får altså friske øjne på nye som gamle konflikter – og du får konkrete handlings- og løsningsforslag der er tilpasset din virkelighed og er baseret på et solidt konfliktfagligt grundlag.

 

Kontakt os for mere information om hvordan vi kan hjælpe dig med netop din/jeres udfordring.