Kommunikation

Kursus kommunikation konfliktforebyggelse

Vælg et samlet kursusforløb, eller sammensæt kursets enkelte dele efter jeres specifikke behov

Kursus i kommunikation

Optimering af kommunikationen er et væsentligt fokusområde, hvis man ønsker færre konflikter og misforståelser i hverdagen. Over 50 % af den danske befolkning har stærke antiautoritære værdier, og det er en udvikling, der er stærkt stigende. Det stiller store krav til både personale og organisation i forhold til kommunikationen med borgere/brugere/beboere.

Med kommunikation forstår vi hos Center for Konfliktforebyggelse både det nonverbale (kropssprog og mimik) og det verbale sprog (de ord, vi siger), idet de to former bør understøtte hinanden. Det giver anledning til mange konflikter, at der i de fleste organisationer fokuseres professionelt på det, der siges med ord, men at det nonverbale sprog ofte overses.

Vi er eksperter i at undervise både ledere og medarbejdere i konkret verbal kommunikation og nonverbal kommunikation. I lærer fx at håndtere og kommunikere til en gruppe, at arbejde kollegialt med opståede konflikter på en fremadrettet og konstruktiv måde og tackle svære situationer uden at blive ramt følelsesmæssigt

CFK_Case_ikon ”Det er altså MIG, der bor her”

En medarbejder cykler rundt til ældre mennesker og gør rent hos dem, rydder op og tager en snak med dem, hvis der er tid. Det er der ikke hver gang, men hun gør altid sit bedste for at gøre stemningen hyggelig, mens hun er der. Hun banker på døren og råber hej ind til den ældre i stuen, mens hun går ind. Den ældre er forbeholden trods medarbejderens gode hensigter. Medarbejderen bevæger sig hjemmevant rundt i borgerens stuer, men kan mærke hans skeptiske blik i nakken.

Pludselig udbryder han: ”Hvorfor er det egentlig dig, der kommer i dag? Det plejer det da ikke være. Jeg synes ikke, du gør det lige så godt, som hende der plejer at komme. Du kan lige så godt bare gå.” Medarbejderen bliver såret over ordene, men forsøger at gøre sit arbejde færdigt så godt, hun kan. Da hun kommer til det næste sted, kan hun godt mærke, at episoden stadig sidder i kroppen, og hendes ”goddag” bliver lidt mere køligt, end borgeren havde fortjent.

Da den forrige borger får sin søn på besøg senere på dagen, fortæller han vredt om episoden med hjemmeplejen: ”Tænk sig! Hun gik lige ind, som om hun ejede det hele. Hun hængte ikke engang sin jakke. Det er altså MIG, der bor her!”

Episoden viser, hvor vigtig vores nonverbale kommunikation er. Ifølge borgeren har medarbejderen ved ikke at hænge sin jakke, inden hun gik ind, vist, at hun ikke respekterer hans hjem som værende hans, men føler, at hun ”ejer det hele”. Ved at arbejde med kropssprog, nonverbale signaler og rammer og regler kan mange af disse ofte usynlige konflikter undgås.

 

Områder

 • Hvad siger du, hvordan og hvornår?
 • Hvordan virker du?
 • Hvordan påvirker din ubevidste adfærd andre?
 • Hvordan forbereder du dig?
 • Hvem er modparten, og hvor foregår kommunikationen?

 

Udbytte

 • At påvirke modpartens opfattelse positivt gennem bevidst og
  målrettet kommunikation
 • At få større overensstemmelse mellem verbalt og nonverbalt sprog
 • At tale et nonverbalt sprog, der understøtter dine budskaber og
  målsætninger
 • At kommunikere anerkendende og imødekommende

 

Vi sammensætter en palet af faglige og metodiske perspektiver og redskaber, lige som vi inddrager relevante eksperter eller emneområder, der er tilpasset jeres konkrete situation. Med andre ord: Center for Konfliktforebyggelse kan levere lige præcis den løsning og det snit, som er aktuelt for netop jer.

Kontakt os for flere informationer om, hvilket forløb vi skal sammensætte til netop jer.

 

Læs om vores øvrige kurser: