Godt psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsklimaet og kvaliteten af det interne samarbejde er en afgørende forudsætning for organisatorisk udvikling

Det interne miljø spiller en afgørende rolle i den moderne virksomhed og organisation. Det er samarbejdet og trivslen internt, der er hele forudsætningen for at opnå succes, fordi samspillet i forhold til virksomhedens mål er den afgørende succesparameter, hvad enten det angår produktivitet, innovation eller omstillingsevne.

Det handler om at styrke kvaliteten af det menneskelige samspil og der igennem skabe flow og energi i opgaveløsningen. Faktisk de vigtigste faktorer i den muldjord hvori succes kan gro når det gælder den moderne virksomhed. Vi ved i dag, at en investering i det psykiske arbejdsmiljø altid betaler sig. Et fokus på arbejdsmiljøet i et organisationsudviklende perspektiv udtrykker sig altid i højere energi, større fælles engagement og fornemmelse for det fælles ansvar. Alle vinder herved.

Vi tilbyder skræddersyet udviklingsarbejde og konsulentrådgivning indenfor samtlige områder der vedrører samarbejde, trivsel, konfliktforebyggelse og kommunikation. Vi arbejder med følgende områder og vinkler, når det gælder psykosocialt arbejdsmiljø:

  • Individniveau – Forebyggelse af stress eller arbejdsrelateret overload, samt personlig udvikling
  • Gruppe el. teamniveau – Aktiviteter og processer der fremmer samarbejde, kommunikation, identitet og motivation indenfor et team
  • Ledelsesniveau – kvalificering af ledelsesudøvelsen og styrkelse af den processuelle og strategiske ledelse i forhold til motivation, arbejdsglæde, trivsel og effektivitet
  • Organisationsniveau: – Erhvervspsykologiske metoder og interventive tiltag der skaber sunde rammer for trivsel og effektivitet
  • Strukturelt niveau: – Styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen via udviklingsaktiviteter for AMO og de arbejdsmiljøansvarlige, erhvervspsykologisk rådgivning vedrørende skræddersyning af APV og trivselsmålinger, samt kvalificering af det interne arbejdsmiljøarbejde
  • Lovgivning- og juridisk niveau: – Autoriseret arbejdsmiljørådgivning i forhold til påbud fra Arbejdstilsynet, samt rådgivning i forhold til risikovurdering for organisationer der har borgerrettet arbejde, eller står i risiko for konflikter i kraft af arbejdsopgavens karakter
  • Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver: Vi råder over autoriserede arbejdsmiljørådgivere og er klædt på til at tage os af alle typer af rådgivningspåbud indenfor det psykiske arbejdsmiljø.

Har du spørgsmål eller er interesseret?