Fra teori til praksis

kursus praksis konfliktforebyggelse konflikthåndtering

Vælg et samlet kursusforløb, eller sammensæt kursets enkelte dele efter jeres specifikke behov

Kursus der omsætter teori til praksis

På kurset tilrettelægger vi et indhold, der er målrettet jeres udfordringer, situation og ønsker. I bliver klædt på til at håndtere konflikter med kolleger eller borgere på en god og hensigtsmæssig måde.

Der kan være mange årsager til, at der opstår konflikter mellem medarbejdere og borgere eller internt i medarbejdergruppen. Fx kan bagtaleri, misforståelser og negative forventninger til andre give anledning til udfordringer og konflikter. Et dårligt arbejdsklima betyder ofte flere sygedage, utryghed og en generelt dårligere trivsel. Et dårligt arbejdsklima kan derudover ikke skjules for hverken borgere eller kunder, som kan ”se” dit nonverbale sprog.

Center for Konfliktforebyggelse er med jer hele vejen, og vi griber tingene praktisk og håndgribeligt an. Vi understøtter jeres viden og erfaringer med analyser og modeller, og sammen med de konkrete resultater får I nogle redskaber, I kan tage i brug med det samme. På den måde står I med en større viden og nogle værktøjer i hånden: Hvad gør vi næste gang, vi befinder os i den og den situation? Hvad vil du gerne have, jeg skal gøre? Hvad vil jeg gerne have, du skal gøre?

Ofte kan det at tale åbent om det svære gøre det lettere at genkende den gode kommunikation. Derved bliver det sværere at opretholde de negative forestillinger om de andre, idet man får en større forståelse for ”den anden”: At der ofte er gode grunde til, at den anden gør eller reagerer på en bestemt måde, og at det meget sjældent handler om ond og bevidst vilje.

 

Områder

Kurset handler grundlæggende om, at vi laver en analyse sammen med jer:

 • Hvad er det egentlig, konflikten består i?
 • Hvad var reglen, der førte til konflikten?
 • Hvordan blev der kommunikeret verbalt og nonverbalt?
 • Hvem var borgeren – hvordan så situationen ud fra hans side?
 • Hvordan havde vi forberedt os? Kunne vi have gjort det bedre?
 • Hvad var proceduren?
 • Hvad kunne vi gøre i den situation?

 

Udbytte

 • I får en række redskaber til at håndtere konflikter konstruktivt
 • I får et rum til at dele viden, erfaringer og til at lære af hinanden
 • I opnår større trivsel i gruppen og giver borgerne bedre oplevelser
  og større tryghed
 • I får eksperter med på sidelinjen til at coache, rådgive og ”livetræne”
  jer
 • I får metoder til at anskue konflikter med forebyggende og
  løsningsorienterede briller på
 • I får nye løsninger og et godt udgangspunkt for at starte på en frisk
  med en række konstruktivt løste konflikter i bagagen

 

Kontakt os for at bestille kurset eller for flere oplysninger

 

Læs om vores øvrige kurser: