Formater – hvad skal vi hjælpe jer med?

Uanset om vi skal hjælpe jer med Foredrag/temadage/kurser, individuel eller teambaseret konfliktfaglig coaching/sparring eller om vi skal hjælpe jer med forandring- udviklings- eller implementeringsprocesser så er det afgørende at vælge det rigtige format eller den kombination af formater der understøtter jeres målsætning bedst.

 

Fra teori til praksis

Vi arbejder helt generelt med meget hands-on og målrettede formater således at undervisningens indhold og format er vedkommende, tankevækkende og underholdende. Vi ved at det er forudsætningen for reel implementering.

 

Spørgeskema og målretning

Det er væsentligt, at den enkelte ansatte og de forskellige faggrupper får direkte sparring på forebyggelse, håndtering og evt. løsning af de udfordringer der i dagligdagen fylder mest. Derfor udsendes et spørgeskema til alle deltagere og svarene vil danne udgangspunkt for planlægningen af det enkelte kursus samt den overordnede kursusportefølge som sådan.

Ingen konflikt eller udfordring er ens idet den udgøres af de konkrete mennesker der er involveret – men vi ved at der er en række fællestræk, en række rationaler, dynamikker og udfordringer der ofte er centrale og væsentlige at kende til uanset om det handler om at anvise den mest effektive og mindst indgribende løsning eller om det handler om at udvælge de mest centrale redskaber og den mest understøttende proces til en temadag

Vi tilbyder altid en konfliktfaglig vurdering i forbindelse med temadage og kursusforløb så format og indhold er så lavpraktisk og relevant som muligt

Hvis afdeling eller organisation har behov for en mere dybdegående analyse og kortlægning af de konfliktfaglige forebyggelses-, implementerings- og udviklingspotentialer samt de mest oplagte og ressourcemæssigt effektive indsatsområder kan vi tilbyde dette gennem formatet: Konfliktfagligt beslutningsgrundlag

 

2017/18 via særlig udviklingspulje til medfinansiering målrettet folke- og gymnasieskolen kan vi tilbyde vores formater med 50% medfinansiering, dog efter “først til mølle” princippet.

FormaterPriser
Hel kursusdag18.000 kr.
Halv kursusdag14.000 kr.
Temadag24.000 kr.
Rådgivningstimer pr. stk.2.500 kr.
Konfliktfaglig coaching pr. stk.1.700 kr.
Grunduddannelse i Konfliktforebyggelse28.000 kr.
Udviklings- og forandringsopgaverKontakt os for tilbud
CFK-rapport (virksomhedsanalyse)Kontakt os for tilbud

Priserne er ekskl. moms

Det får du med i prisen

  • 1-2 timers samtale med vurdering af den egentlige problematik samt en objektiv vurdering af, hvilken viden og hvilke tiltag der vil have den største effekt i forhold til jeres målsætning inden for den givne økonomiske – og organisatoriske ramme.
  • Et gratis opfølgningsmøde efter 1 år, hvor vi ser på implementeringsgrad og effekt samt rådgiver om eventuelle justeringer og nye tiltag.

 

Opfølgning og vedligeholdelse

Vi vil med vores prisstruktur understøtte kvalitet og effekt i praksis. Derfor tilbyder vi opfølgnings- og vedligeholdelsesforløb med op til 20 % rabat, så jeres nye viden ikke løber ud i sandet, men bliver trænet og kontinuerligt vedligeholdt.

  • Vedligeholdelse år 1 med 10 % rabat
  • Vedligeholdelse år 2 med 15 % rabat
  • Vedligeholdelse år 3 med 20 % rabat

 

Værd at vide

  • Vi tager udgangspunkt i Aarhus, Odense eller København afhængig af, hvad der er tættest på jer. På den måde kan vi tilbyde jer den billigste løsning ift. transportudgifter.
  • Vi tilbyder fuld forplejning og optimale faciliteter. Fuld dagspakke fra kr. 250 – kr. 650.
  • Vi tilbyder gerne medfinansiering, hvis der er tale om et udviklingsprojekt, som er i tråd med vores eget værdisæt. Læs mere

 

Kontakt os for yderligere oplysninger og individuel rådgivning om, hvilket format der passer jer bedst.