Kursus i konfliktfri praksis på beskæftigelsesområdet.

Der er desværre alt for mange medarbejdere i beskæftigelsesområdet, der enten oplever problemer med samarbejde kolleger imellem, mellem ledelse og medarbejdere eller med borgere, eller brugere hos jer, der har direkte borgerkontakt (fx på jobcentre, hvor I arbejder  med mennesker virksomhedspraktikker, fleksjobs og aktiveringstilbud.

En konfliktfri hverdag er med til at skabe et væsentligt bedre psykisk arbejdsmiljø på en arbejdsplads, og det betaler sig altid.
Arbejder du fx på et jobcenter med borgere i aktivering, arbejdsafklaring, opkvalificering eller i andre funktioner med direkte borgerkontakt, har du sikkert oplevet konfliktsituationer med borgere, kolleger eller ledelse.

Vi hos Center for konfliktforebyggelse har en unik erfaring med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø og en konfliktfri hverdag inden for hele beskæftigelsessektoren.

Derfor tager vi ikke kun udgangspunkt i teoretisk og praktisk konfliktfaglighed; vi tager også afsæt i netop jeres hverdag og udfordringer. Det kan vi gøre, fordi vi allerede kender dem gennem mange års samarbejde med jer i netop beskæftigelsessektoren.

Vi går populært sagt på opdagelse i dine og dine kollegers egne oplevelser og undersøger, hvad der er hensigtsmæssigt og konfliktfagligt relevant for netop jer. Vi afholder både målrettede og åbne faglige kurser og hele uddannelsesforløb for organisationer, teams, ledere og medarbejdere.

Det praktiske erfaringsbaserede fundament:

vi har en lang række af kurser bag os inden for beskæftigelsessektoren, og derfor har vi masser af konkret og praktisk viden om netop jeres hverdag.

Læs mere om vores teoretiske fundament her:
Det teoretisk fundament tager afsæt i vores i viden om, hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og efter en konfliktsituation. Vi går på opdagelse i dine og dine kollegers egne oplevelser, og undersøger hvad der er virksomt, hensigtsmæssigt og konfliktfagligt fornuftigt i de konkrete situationer, vi tager under behandling.

På vores kurser om konfliktforebyggelse får du konkret viden om og redskaber til at forebygge og håndtere nogle af de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der kan opstå i dit arbejde i forbindelse med fx borgere, brugere og beboere. Efter et kursus hos os har du derfor tilegnet dig essentielle redskaber til og viden om forebyggelse og håndtering samt løsning af konflikter.

Du får indsigt i de usynlige kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker borgerens og din egen adfærd, samt om hvordan redskaber og metoder kan målrettes til den konkrete kontekst med de borgere og situationer, der giver anledning til udfordringer.

Kursusformen veksler mellem oplæg, dialog og sparring. Vi finder sammen løsninger og muligheder til jeres konkrete udfordringer i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation, adfærd, og praktisk handling.

Hvad siger vores kunder:

”Forløbet med CFK var meget tilfredsstillende – både ud fra et ledelses- og medarbejderperspektiv. Vores organisation blev læst godt, og vi fik efter blot en enkelt dags forløb nogle værktøjer, som vi kunne implementere og anvende med det samme ift. konfliktforebyggelse. Formatet var godt og meget personligt, og det var dejligt at få ny indsigt ift. vores hovedproblematikker. Vi anbefaler gerne et forløb med CFK til andre organisationer ift. konfliktforebyggelse.”

På kurset lærer du at forebygge og håndtere konflikter og at sikre den bedst mulige kommunikation mellem dig og borgerne, så dit samlede udbytte bliver et bedre psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Skræddersyede kurser i konfliktfri praksis:

Vil du vide mere om skræddersyede kurser, så ring til direktør Jon Andersen og få en snak eller skriv til os på jon@forebygkonflikt.dk